Netorek Oy toimittaa ajanvarauspalvelun Maahanmuuttovirastolle

Netorek Oy on allekirjoittanut tänään sopimuksen ajanvaraus- ja työvuorosuunnittelujärjestelmän toimittamisesta Maahanmuuttovirastolle. Netorek ja Maahanmuuttovirasto sopivat samalla järjestelmän ylläpidosta kolmen vuoden + kahden optiovuoden ajalle.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Maahanmuuttovirasto vastaa vuoden 2017 alusta kaikista ulkomaalaisten lupa-asioista. Aiemmin poliisi on hoitanut kyseiset tehtävät. Maahanmuuttovirasto hankki ajanvarausjärjestelmän lupa-asioihin liittyvän asiakasasioinnin järjestämiseksi suunnitellusti ja vähentääkseen asiakkaiden odotusaikoja toimipisteissä.

Lisätietoa Maahanmuuttovirastosta osoitteessa www.migri.fi.