Käytä aikasi
järkevämmin
ja säästä

Henkilöstön työaikaa kuluu keskustelun
järjestämiseen opiskelijan kanssa keskimäärin
5 minuuttia.