Ajankäyttö on yksi työssä jaksamisen avainsanoista - Vihta-ajanvaraus