Räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin

Antaa referenssien puhua puolestamme

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Vihta-ajanvarauspalvelusta
...ja lukuisia muita suuria ja pieniä organisaatioita.
"Pidän siitä kuinka helppoa tätä on käyttää ja mukauttaa. Se on hyvä kaikille, jotka haluavat ratkaisun, joka on vaivaton ja käyttäjäystävällinen."
Hoitoalan ammattilainen

HUS

Tietoa HUSista

HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Lisäksi meille on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.

Vihta HUS-organisaatiossa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, eli HUS:n, laboratoriot ovat käyttäneet Vihta-ajanvaraustapalvelua vuodesta 2011 lähtien. Palvelun käyttö on kasvanut vuosittain, ja nyt asiakkaat voivat varata ajan yli sataan testauspaikkaan verkossa. Lähes 100 000 kuukausittaisesta toimenpideajasta varataan verkossa yli puolet.

Lisäksi puhelimitse tehdyt varaukset kirjataan Vihtaan, ja niitä voidaan tarkastella keskitetysti varauksien näkymässä. Tämän ansiosta puhelimitse varanneet asiakkaat voivat silti saada vahvistus- ja muistutusviestejä sähköpostitse, jos haluavat.

HUSLAB on vaikuttanut merkittävästi Vihta-ajanvarauspalvelun kehittämiseen. Tiiviin yhteistyön ansiosta olemme kehittäneet ominaisuuksia, jotka helpottavat massatutkimusten ja paikkatutkimusten varaamista.

HUSLAB hyödyntää Vihtaa aikojen varaamiseen papakokeisiin. Vihta luo valmiiksi varatun ajan kaikille kutsutuille papakokeeseen. Asiakas voi sitten joko hyväksyä annetun ajan tai vaihtaa sen tai perua sen tarvittaessa verkossa tai puhelimitse.

Yhteistyömme johti Vihdan käyttöönottoon paikkatutkimusten hallinnassa. Tämä tarkoittaa, että palveluasumisen yksiköiden henkilökunta voi tilata sähköisesti paikkatutkimuksia asiakkailleen.

Vihta numeroina HUS-organisaatiossa

Näytteenottopisteessä
Ammattilaiskäyttäjää
Loppukäyttäjää
Kuukausittaista varausta

Fimlab

Tietoa Fimlabista

Fimlab on Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Fimlabin pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. Fimlabilla on yli 110 toimipistettä ja asiakkaina toista miljoonaa suomalaista.

Tehokkaampaa työtä

Yhteistyömme Netorekin kanssa on hyvin välitöntä, voimme keskustella kaikesta rakentavalla lähestymistavalla, mikä näkyy kaikessa, mitä teemme. Netorek ei koskaan sano 'ei' tai että jokin on mahdotonta, vaan pyrkii aina löytämään parhaan ratkaisun yhdessä. Yhteistyö on todella joustavaa ja toimivaa kaikilla tavoilla.

Vuorovaikutteinen ja joustava yhteistyö

Fimlab on laajentanut toimintaansa uusille alueille, ja Vihta on ollut helppo ottaa käyttöön kaikkialla. Vihta on jo tuonut selkeitä hyötyjä Fimlabin toiminnan hallintaan. Ehkä suurin etu on se, että sekä asiakkaat että työntekijät arvostavat todella Vihtan toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Vihta on tehostanut ja parantanut Fimlabin päivittäistä työtä. Esimerkiksi Vihtan avulla asiakkaat voivat ilmoittaa saapumisestaan ja heidät ohjataan oikeaan paikkaan, jossa näytteenottajat ottavat heidät vastaan. Järjestelmän joustavuus ja nopea reagointi ovat tärkeitä, jotta odottamattomien poissaolojen sattuessa muutokset varausjärjestelmään voidaan tehdä nopeasti. Vihta on myös moderni järjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa.

Vihta numeroina Fimlab-organisaatiossa

Näytteenottopisteessä
Ammattilaiskäyttäjää
Loppukäyttäjää