Asiakkaat puhuvat puolestamme

Tutustu suurten, pienten, yksityisen ja julkisen sektorin
asiakkaidemme kokemuksiin Vihta-ajanvarauspalvelusta

 

Asiakaslähtöistä kehitystyötä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratoriot - HUSLAB - on käyttänyt Vihta-ajanvarauspalvelua vuodesta 2011 lähtien. Palvelun käyttö on laajentunut vuosi vuodelta ja nykyisin asiakkailla on mahdollisuus varata toimenpideaikoja internetissä lähes 100 näytteenottopisteeseen. Noin 100 000:sta kuukausittain varatusta toimenpideajasta noin 75 % varataan netissä itsepalveluna.

Myös puhelimitse tehtävät varaukset kirjataan Vihtaan, keskitetyn ajanvarauksen käyttöön suunniteltuun näkymään. Tämän ansiosta myös asiakkaat jotka tekevät varauksen puhelimitse, saavat halutessaan vahvistus- ja muistutusviestit sähköpostiin.

HUSLABilla on ollut merkittävä rooli Vihta-ajanvarauspalvelun kehitystyössä. Tiiviin yhteistyön tuloksena olemme kehittäneet ominaisuuksia mm. joukkoseulontojen ja liikkuvan näytteenoton ajanvarauksen tarpeisiin.

HUSLAB hyödyntääkin Vihtaa PAPA-joukkoseulonnan ajanvarauksessa. Vihta tuottaa jokaiselle seulontakokeeseen kutsuttavalle asiakkaalle esivaratun ajan. Asiakkaan on mahdollista käyttää kutsukirjeessä ilmoitettu aika tai tarvittaessa muuttaa tai perua aika netissä tai puhelimitse.

Yhteistyömme tuloksena HUSLAB hyödyntää Vihtaa myös liikkuvan näytteenoton ohjauksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelu- ja hoitokotien henkilökunta voi tilata liikkuvan näytteenottajan asiakkailleen sähköisesti.

 

"Nettiajanvaraus säästää aikaa ja parantaa asiakaspalvelua"

Tampereen Urheilulääkäriasema (TaULA) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen keskus. TaULA tekee maailman johtavaa urheiluvammatutkimusta. Tämän vuoksi niin huippu-urheilijat kuin kuntoilijat ja liikunnan aloittelijat luottavat lääkäriaseman palveluihin ja henkilökunnan ammattitaitoon.

Vihta-ajanvaraus on ollut palvelemassa TaULAn asiakkaita ja henkilökuntaa vuoden 2016 alusta lähtien. Reilun vuoden aikana kertyneet kokemukset ovat olleet positiivisia, kertoo TaULAn tutkimus- ja palvelukoordinaattori Irja Lahtinen. Joka neljäs ajanvaraus on asiakkaan itse netissä tekemä varaus, mikä on vähentänyt puhelinajanvarauksiin käytettyä aikaa. Samalla saatavuus on parantunut merkittävästi, kun ajanvaraus ei ole enää sidoksissa aukioloaikoihin.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä Vihta-ajanvaraukseen. Palvelu on työntekijöiden näkökulmasta helppokäyttöinen ja asiakkailta saamamme palaute on ollut positiivista” kiittelee Lahtinen, joka toimii Vihta-ajanvarauksen pääkäyttäjänä TaULAssa.

”Voimme suositella Vihta-ajanvarauspalvelua muillekin yksityisille lääkäriasemille: nettiajanvaraus on nykypäivää, se säästää aikaa ja parantaa asiakaspalvelua selvästi", päättää Lahtinen.

Työaikaa säästyy olennaiseen

"Aikojen varaaminen on siirtynyt työhuoneen ovelta, koulun käytäviltä, sähköpostista ja puhelimesta verkkoon, jossa se on opiskelijoiden ulottuvilla 24h vuorokaudessa. Sähköpostilla ja puhelimitse tapahtuvat ajanvaraukset vähenivät merkittävästi ja työaikaa voi nyt käyttää enemmän itse ohjaustyöhön."

"Vihta-ajanvaraus on tuonut opinto-ohjaukseen ennakoitavuutta ja rakennetta. Tiedän etukäteen kuka on varannut ajan ja millaisessa asiassa ja voin siten valmistautua tulevaan ohjaukseen. Opiskelija voi jo varatessa kertoa itseään askarruttavia kysymyksiä ja toisaalta Vihta mahdollistaa myös sen, että opiskelijaa pyydetään ennen tapaamista täyttämään ohjauskeskustelua tukeva taustakyselylomake esim. Wilmassa."

"Olemme olleet Vihtaan erittäin tyytyväisiä ja voimme suositella sitä lämpimästi myös muille oppilaitoksille. Meidän koulussa investointi oli kannattava ja toi mukanaan ihan uudenlaisen tavan tehdä ohjaustyötä."

Milla Lalu

opinto-ohjaaja