Vihta-ajanvaraus @ ConhIT 17.-19.4.2018 | Vihta-ajanvaraus