Miksi Vihta sopii erinomaisesti hyvinvointialueelle?

Tänä vuonna Suomessa käyttöön otettu hyvinvointialuemalli on tuonut merkittäviä muutoksia aiempiin, kuntien vastuulla olleisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rakenteisiin.

Kun sote-palveluista sekä pelastustoimesta halutaan saada kansalaisista mahdollisimman kattavasti huolehtiva ja luotettava kokonaisuus koko hyvinvointialueen laajuudelle, on tärkeää, että myös digitaaliset järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla.

Miksi juuri Vihta olisi omiaan edistämään hyvinvointialueiden jokapäiväistä toimintaa? Seuraavassa neljä keskeistä syytä.

1. Tietoturva ja palvelinten kestokyky

Vihta-ajanvarausjärjestelmän yhtenä peruspilarina on erityinen huomio tietoturvan luotettavuuteen. Vihta kehittää jatkuvasti omaa tietoturvaansa ja takaa käyttäjilleen, että henkilökohtaiset tiedot säilyvät siellä missä pitääkin.

Vihdan palvelimia pyöritetään suomalaisissa konesaleissa, joissa niitä valvotaan ja monitoroidaan automaattisesti vuorokauden ympäri. Salien sijainti Suomessa tarkoittaa myös sitä, että tiedot pysyvät varmasti maan rajojen sisällä. Lisäksi palvelimet kestävät suuria käyttäjämääriä, minkä ansiosta Vihdassa on tehty parhaimmillaan jopa 120 000 ajanvarausta päivässä.

Turvallisen tiedon säilyttämisen ja välittämisen ansiosta hyvinvointialueet voivat hyödyntää omia asiakasrekistereitään ja luvittaa henkilötietoja käsitteleville ammattilaisille oikeuksia toimipistekohtaisesti. Tietoturvaa lisää myös asiakkaan vahva tunnistautuminen, joka onnistuu Vihdassa esimerkiksi suomi.fi-tunnistautumispalvelulla.

2. Integraatiomahdollisuudet

Eri alueiden terveydenhuollon yksiköissä käytetään tällä hetkellä useita eri järjestelmiä, mikä kankeuttaa helposti oikean palvelun löytämistä ja ajan varaamista kansalaisen näkökulmasta.

Integraatiomahdollisuuksiensa myötä Vihta voi toimia ajanvarauksen pääjärjestelmänä, jonka kautta ajanvaraukset ja niissä tarvittava informaatio kulkevat eteenpäin oikeisiin järjestelmiin. Vihta voidaan integroida esimerkiksi chat- ja etävastaanottotyökaluihin, jolloin näitä palveluita tarvitsevat saavat automatisoidusti linkin viestipalveluun tai etävastaanotolle. Toisena esimerkkinä voidaan mainita Vihdan integraatio Omaolo-järjestelmään, joka mahdollistaa kuntalaisille ajan varaamisen Omaolon kautta. Ammattilainen hallitsee varattavia aikoja sekä tehtyjä ajanvarauksia Vihdan ammattilaiskäyttöliittymässä. Asiakas varaa ajan Omaolossa esimerkiksi koronatestiin oirearvion jälkeen. Vihta lähettää asiakkaalle varausvahvistus- ja muistutusviestit.

Lisäksi Vihta selkeyttää ammattilaisten sisäänkirjautumista ja tehostaa työntekoa, sillä erilaiset tunnistautumispalvelut, kuten Azure AD -tunnistautuminen tai Terveyskylän ammattikorttikirjautuminen, onnistuvat järjestelmässä integraation avulla.

3. Esitietojen ja tutkimuspyyntöjen hyödyntäminen

Monimutkaiset järjestelmät ja epäselvä informaatio voivat joskus johtaa siihen, että kansalaiset varaavat itselleen aikoja palveluihin, jotka eivät vastaakaan täysin heidän tarpeitaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja käytetään turhaan myös silloin, kun esimerkiksi näytteenotoissa varataan epähuomiossa liian pitkiä aikoja suhteessa tarvittavan toimenpiteen kestoon.

Vihdassa asiakkaalta voidaan kerätä hoitoon liittyvää esitietoa sähköisellä verkkolomakkeella, jonka täyttämisen jälkeen asiakas voidaan ohjata varaamaan aikaa vastauksien perusteella juuri oikeaan toimenpiteeseen, toimipisteeseen ja oikealle aikavälille.

Jos Vihta on integroitu alueen potilastietojärjestelmään, asiakkaasta voidaan hakea tutkimuspyyntöjä rajapintojen kautta – tämän avulla asiakas voi päästä varaamaan aikaansa myös sellaisiin palveluihin, jotka eivät ole muutoin julkisesti varattavissa. Tutkimuspyynnön perusteella voidaan siis luoda asiakkaalle varausoikeus ajanvarauspalveluun, ja näin asiakas pääsee varaamaan itse aikaansa lähetteelliseen tutkimukseen tietyin rajoittein.

4. Itseilmoittautumisjärjestelmä

Myös Vihdan itseilmoittautumisjärjestelmä tuo käytännöllisyyttä hyvinvointialueiden terveydenhuollon toimipisteissä.

Itseilmoittautumisen avulla kansalaiset voivat ilmoittautua omatoimisesti vastaanotoilla joko varatulle ajalle tai jonoon odottamaan vuoroaan. Vastaanotoilla on omat Vihdan itseilmoittautumisautomaatit sekä vuoronumeronäytöt, jotka näyttävät ajantasaisen varaus- ja jonotustilanteen. Itseilmoittautuminen edistää myös vastaanottojen tietoturvaa, sillä perinteisten nimien huutelun sijaan kansalaisia voidaan kutsua sisään vuoronumeroilla.

Sama järjestelmä näkyy toimipisteissä myös ammattilaisille, jotka voivat nähdä asiakkaiden varatut ajat ja jonotilanteen samassa näkymässä työhuoneidensa päätteiltä sekä muokata jonoja tarpeen mukaan. Näin työntekijöiden ei tarvitse kulkea edestakaisin työtilojen ja aulan välillä katsomassa, keitä on saapunut paikalle.

Vihta voi siis tuoda merkittävän hyödyn hyvinvointialueiden yksiköiden toimintaan:

  • Jatkuva tietoturvan ylläpito ja palvelinten kestokyky lisäävät luotettavuutta
  • Integraatio mahdollistaa useiden järjestelmien samanaikaisen hyödyntämisen
  • Esitietojen turvin ohjataan asiakas oikeaan palveluun ja toimipisteeseen
  • Itseilmoittautuminen selkeyttää asiointia sekä ammattilaisten työtä vastaanotoilla