Vahva tunnistautuminen auttaa asiakkaan ohjaamisessa oikeaan palveluun ja toimipisteeseen

Vihta flow v2

Yleensä ajan varaaminen terveydenhuollon palveluihin on varsin yksinkertainen operaatio. Vaikka ajan saa normaalisti varattua muutamalla klikkauksella, joskus saattaa kuitenkin käydä niin, että kansalaisen varatessa ajan tarvitsemaansa palveluun valitussa toimipisteessä ei yllättäen olekaan esimerkiksi soveltuvaa laboratoriovälineistöä tai muita resursseja suunniteltua toimenpidettä varten.

Jos asiakkaan on määrä ottaa vaikkapa verinäyte, ongelmaksi saattaa muodostua, että vaikka ajan varaaminen netissä onnistuu moitteettomasti, tehtävän tutkimuksen harvinaisuuden vuoksi näytteenotto tai sen käsittely ei onnistukaan asiakkaan valitsemassa terveyskeskuksessa tai laboratoriossa.

Lisäksi esimerkiksi juuri laboratorioissa samantapaisille kokeille ja näytteenotoille voi olla tarjolla useita eri pituisia aikoja tutkimuksesta riippuen, ja asiakas saattaa tulla epähuomiossa varanneeksi pidemmän ajan kuin toimenpide tarvitsisi – tämä taas kuluttaa terveydenhuollon resursseja pitkällä aikavälillä.

Miten voitaisiin pitää huoli siitä, että valittu palvelu, toimipiste sekä ajankohta olisivat juuri oikeat?

Tunnistautuminen mahdollistaa asiakkaan esitietojen hyödyntämisen

Vihdan ajanvarausjärjestelmää käyttävä organisaatio voi hyödyntää palvelun avulla vahvaa asiakastunnistautumista, mikä helpottaa merkittävästi asiakkaan ohjausta sopivaan palveluun ja paikkaan.

Vahva tunnistautuminen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella mahdollistaa nimittäin sen, että asiakkaasta voidaan hakea integroidusta taustajärjestelmästä tutkimuspyyntöjä, joiden pohjalta asiakkaalle valitaan tarkoituksenmukainen tutkimus.

Tutkimuspyynnön tietojen avulla asiakas voidaan ohjata Vihdassa jo ajanvarauksen yhteydessä kohti valittua toimenpidettä.

Kaksi tapaa ohjata asiakasta

Tapoja suunnata asiakasta kohti oikeaa palvelua on kaksi.

Ensimmäisen tavan mukaan aikaa varatessa asiakkaan nähtäville tuodaan sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä tutkimuspyyntöihin pohjautuvia ohjeita, joita seuraamalla asiakas voi varata ajan juuri tarpeeseensa soveltuvaan palveluun ja toimipisteeseen sekä asianmukaiselle ajankohdalle.

Samalla asiakkaalle voidaan antaa myös toimenpiteeseen liittyviä valmistautumisohjeita. Jos asiakkaan täytyy olla esimerkiksi syömättä ja juomatta vähintään 10 tuntia ennen verikoetta, ohjeiden myötä asiakas tietää paastota ennen näytteenottoa, eikä tutkimuksen pieleenmenosta ole siltäkään osin pelkoa. Tutkimuspyynnön hyödyntämisen ansiosta toimenpiteeseen liittyvät yleiset valmistautumisohjeet voidaan siis korvata asiakkaalle räätälöidyillä ohjeilla, jotka tulevat näkyville aikaa varatessa.

Toinen tapa asiakkaan ohjaamiseen on, että ohjeiden sijaan asiakkaalle rajataan tutkimuspyyntöjen pohjalta tarkasti saataville ainoastaan ne palvelut, joihin hän voi ajan varata – eli asiakkaalle annetaan mahdollisuus varata aika vain lähetteensä tai tutkimuspyyntönsä osoittamaan palveluun tietyistä toimipisteistä. Tämän lisäksi rajauksen avulla ajanvaraus voidaan suunnata myös suoraan tietylle henkilölle tai halutuille varauskirjoille tai -listoille, jos toimenpide halutaan vaikkapa tietyn ammattilaisen hoidettavaksi. 

Sen sijaan, että asiakas valitsisi vahingossa väärän palvelun, toimipisteen tai ajan ja joutuisi erehdyksen vuoksi palaamaan takaisin lähtöruutuun, vahvan tunnistautumisen avulla Vihdassa voidaan siis joko ohjeistaa tai rajata asiakas oikealle tielle, eikä hukkareissua pääse tiedon puutteen takia syntymään.

Vihta-järjestelmän vahvan tunnistautumisen avulla

-on mahdollisuus hakea asiakaskohtaisia tutkimuspyyntöjä, joita voidaan hyödyntää asiakkaan ajanvarauksessa
-ajanvarausjärjestelmässä asiakasta voidaan ohjata räätälöidyillä ohjeilla jo aikaa varattaessa tarvitsemaansa toimenpiteeseen ja soveltuvaan paikkaan tai
-voidaan rajata asiakkaan valittavaksi ainoastaan ne palvelut, toimipisteet ja vuorokaudenajat, jotka toimenpiteeseen sopivat
-säästetään siis sekä asiakkaan aikaa ja vaivaa että terveydenhuollon resursseja

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä täältä.