Vihta-ajanvaraus koronapandemian hoidossa | Vihta-ajanvaraus