Vihta-ajanvaraus koronapandemian hoidossa - Vihta-ajanvaraus