Yli 25 vuoden kokemus on monipuolistanut Netorekin osaamista – Tällainen on tarina Vihdan takana

Netorek Oy:n matka viime vuosituhannen lopusta ajanvarausjärjestelmä Vihdan kehittäjäksi on sisältänyt käänteitä ja laajentanut samalla jatkuvasti yrityksen osaamista vuosien aikana. Tässä blogitekstissä tutustumme Netorekin taipaleeseen monipuolisena IT-asiantuntijana ja tarkastelemme, mitä yrityksellemme kuuluu tällä hetkellä.

Kipinä kalentereihin ja ajanvaraukseen syttyi konsultoinnin parissa

Netorek perustettiin vuonna 1997 vastaamaan erilaisiin IT-järjestelmien hallintaan ja ylläpitoon liittyviin haasteisiin. Kaksi vuotta myöhemmin aloimme tarjota asiakkaillemme Linux-, Unix- ja Java-konsultointipalveluita. Teimme konsultointitöitä suurissa yrityksissä ja organisaatioissa, kuten esimerkiksi Tiedolla, Puolustusvoimilla, IBM:llä, Finnetillä sekä DNA:lla.

Näistä DNA oli ensimmäinen iso asiakkaamme, ja työskentelimme operaattorin tehtävissä noin neljä ja puoli vuotta kokoaikaisesti paikan päällä. DNA:n kaltaisilla operaattoreilla on tunnetusti valtavat määrät asiakkaita, ja saimme jo aikaisessa vaiheessa kattavan käsityksen siitä, mitä järjestelmiltä vaaditaan, kun dataa halutaan ajaa kovilla kuormilla runsaalle määrälle käyttäjiä.

Kartutimme konsultoinnista hyvää pohjaa osaamisellemme ja näkemystä erilaisiin järjestelmiin – pienenä yrityksenä meillä ei olisi muuten välttämättä ollut mahdollisuutta päästä käyttämään vastaavia ohjelmistoja itse. Konsultointiprojektit tarjosivat meille siis erinomaista oppia, jonka myötä teimme päätöksen lähteä suunnittelemaan omia tuotteitamme.

Uuden vuosituhannen alku ja ensimmäiset omat ohjelmistotuotteet

Asiakkaiden konsultoinnin lisäksi aloimme kehittää omia ohjelmistotuotteitamme 2000-luvun alussa. Tuotteisiimme lukeutuivat tuolloin ryhmäkalenteriohjelmisto Netorek Calendar Server, www-sivujen julkaisujärjestelmä Netorek Webmanager sekä salattua yhteyttä käyttävä kuvansiirtopalvelu myNetran.

Etenkin näistä ensimmäinen eli Netorek Calendar Server oli yksi keskeisiä lähtökohtia myös Vihdan synnylle. Kyseessä oli ryhmäkalenteri, johon asiakkaamme pystyivät liittämään sähköpostit ja kontaktilistat sekä työpaikoilla kätevästi hyödynnettävän työpöytäportaalin. Järjestelmän ominaisuudet olivat samankaltaisia kuin esimerkiksi Microsoftin Office 365 -ympäristössä tänä päivänä.

Kalenteri oli synkronoitu aikansa Nokian puhelimiin SyncML-protokollalla, ja se oli aikaansa nähden hyvin edistyksellinen. Kalenterijärjestelmää käyttivät esimerkiksi Säästöpankki ja Lähivakuutus maanlaajuisesti, ja sen avulla yritykset kykenivät vinkkaamaan toisilleen omista asiakkaistaan esimerkiksi lainojen hakuun liittyen.

Ajan myötä aloimme rakentaa asiakkaidemme pyynnöstä ryhmäkalenteriin erilaisia asiakaskohtaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi julkisten organisaatioiden tilavarausmahdollisuuksia. Ryhmäkalenterista siirryttiin hiljalleen myös ensimmäisiin versioihin henkilökalenterista, jotta yksittäiset käyttäjät kykenisivät varaamaan omia aikojaan samassa järjestelmässä. Lisäksi useiden asiakkaiden toiveissa oli kalenteritoiminnallisuuden siirtäminen heidän omille kotisivuilleen.

Kalenterimaailma ehti noin 10 vuoden aikana opettaa meille, mitä kaikkea suurille käyttäjämäärille tarkoitettu ajanvaraus- ja kalenterijärjestelmä edellyttää. Sen myötä ajattelimme, että olisi teknologiankin kannalta kannattavampaa lähteä rakentamaan täysin uutta tuotetta ilman menneisyyden painolastia. Siitä starttasi Vihdan kehitys – niin sanotusti nollista ja modernimmilla teknologiaratkaisuilla.

Vihtaa alettiin sitoa kokoon vuonna 2009

Noin 12 vuotta Netorekin perustamisen jälkeen starttasimme uuden ja oman ajanvarausjärjestelmän kehityksen, joka jatkuu tänäkin päivänä.

Ajanvarauksen voisi helposti kuvitella olevan yksinkertainen kokonaisuus – mitä se loppukäyttäjille parhaimmillaan toki onkin. Kuitenkin, kun tietoja täytyy hakea useista eri järjestelmistä synkronoidusti, käyttäjiä on valtavasti yhtä aikaa ja ajanvarausten päällekkäisyyksiä täytyy kyetä välttämään, kokonaisuuden hallinta vaatiikin lopulta massiivisen määrän kehitystyötä sekä monipuolista osaamista.

Uuden ajanvarausjärjestelmän työnimi oli Netorek Aika Online. Useilla kilpailijoillamme oli samantyylisiä, jollain tavalla aikaan viittaavia nimiä. Lopulta ajanvarausjärjestelmä sai nimensä ja teemansa tuotteistaja Jari Parantaisen työpajassa.

Vihdan perimmäistä ajatusta kuvaa erinomaisesti seuraava kappale, joka löytyy myös toimitusjohtajamme Timo Keron sähköpostin allekirjoituksesta.

”Suomalainen, Suomessa suomalaisten asiakkaiden kanssa kehitetty ajanvarauspalvelu Vihta ratkaisee ajanvarauksen kaaoksen niin kunnissa kuin yritysmaailmassakin. Vihta-ajanvarauspalvelu muistuttaa meitä kansallisista erityispiirteistämme, joista olemme ylpeitä. Niitä ovat muun muassa rehellisyys, puhtaus, sisu ja järjestelmällisyys. Vihta älykkäänä ajanvarausjärjestelmänä vaalii suomalaista brändiä – Made in Finland, the best country in the world.”

Päämääränä laadukkaan ajanvarauksen monipuolistaminen ja kohderyhmien tavoittaminen 

Olemme kasvattaneet Vihdan kehittäjätiimiämme vuodesta 2015, ja viimeisimpänä olemme toteuttaneet Vihdalle eri toimialojen vastaanotoilla käytettäviä itseilmoittautumis- sekä infonäyttöjärjestelmiä. Vuoden alusta järjestelmissä on esimerkiksi voitu hyödyntää perinteisen viivakoodin sijaan QR-koodia, ja tämä muutos on voitu ajaa jokaiseen Suomen tämänhetkiseen 200 automaattiin kerralla.

Lisäksi olemme edistäneet Vihdan rajapintaratkaisuja, joiden monipuolisuudella helpotetaan ajanvarauksen ja kalenterin liittämistä eri ohjelmistoihin. Tulossa on esimerkiksi potilastietojärjestelmäintegraatioita, jotta voimme laajentamaan kohderyhmäämme yhä suuremmalle alueelle. Samoin rajapinnoilla tullaan tulevaisuudessa mahdollistamaan vaikkapa varausten siirtäminen automaattisesti kunkin asiakkaan haluamaan sijaintiin.

Hyödynnämme Vihdassa paljon avoimen lähdekoodin komponentteja, minkä avulla voimme pienentää eri palveluntarjoajien lisenssikustannuksia. Perustimme myös omat konesalit lähinnä Vihtaa varten – muiden tarjoajien konesaleissa emme saaneet katkojen sattuessa tietoa riittävän nopeasti, minkä vuoksi myös asiakkaille tiedottaminen kärsi. Kun kaikki on omissa käsissä, voimme reagoida nopeasti erilaisiin ongelmiin.

Seuraamme samalla koko ajan tietoturvaamme, ja teemme siihen jatkuvaa testaus- sekä päivitystyötä. Tavoitteenamme on olla jatkuvasti aallonharjalla tuiki tärkeän tietoturvan parissa, mikä on ollut meille itseisarvo aika lailla aina.

Kumppanit ovat olleet tärkeä osa matkaamme

Olemme päässeet tekemään yli 20-vuotisen polkumme aikana työtä useiden alamme tärkeiden toimijoiden kanssa. Etenkin viime vuosikymmenen alkupuolella teimme yhteistyötä erikokoisten IT-kumppanien kanssa muun muassa avoimeen lähdekoodiin liittyvän teknologian parissa.

Vihdan kehityksessä on edelleen vahvasti läsnä yhdysvaltalainen Red Hat, jonka Linux-teknologiaratkaisut ja tuotteet ovat olleet vuodesta 2010 lähtien yksi kivijaloistamme. Vaikka Vihta on koodattu Javalla, sen pohjalla käytetään Red Hatin teknologiaa. Vihdan järjestelmiä ylläpidetään Red Hat -pohjaisilla tuotteilla, jotka mahdollistavat niiden keskitetyn hallinnan.

Muista kumppaneista vuosien varrella mainitsemme mielellämme esimerkiksi verkkoympäristöihin soveltuvien varmuuskopiointiratkaisujen asiantuntija Arkeian, avoimen sähköposti- ja ryhmäportaalin kehittäjä Zimbran, muun muassa rautapuolen, levyjärjestelmien ja palvelimien teknologiajätti IBM:n sekä verkkolevyjen ja pilvipalveluiden tarjoaja Varaanin.

Netorek tänä päivänä

Historiaamme mahtuu siis aikamoinen määrä monipuolisia työtehtäviä niin asiakkaidemme kuin omien ohjelmistotuotteidemmekin piirissä. Tarjoamme edelleen erilaisia ajanhallinnan, viestinnän ja tietohallinnon järjestelmiin sekä vaikkapa kotisivuihin liittyviä palveluita. Lisäksi teemme töitä Red Hatin tuotteiden konsultoinnin ja ylläpidon parissa.

Tällä hetkellä kohdistamme kuitenkin päähuomiomme ja voimavarojamme yhä enemmän Vihtaan. Aika kuluu vauhdilla, kun pyrimme rakentamaan järjestelmää vastaamaan yhä paremmin muuttuvan yhteiskuntamme tarpeita. Teknologiat kehittyvät tänä päivänä kovaa vauhtia, ja tavoitteenamme on laajentaa Vihtaa kattamaan yhä suurempia alueita Suomessa.

Vaikka olemme suhteellisen pieni yritys, matkamme aikana Netorekille on kertynyt hyvin laaja osaaminen erilaisten IT-järjestelmien hallintaan ja kehittämiseen. Asiantuntijamme hallitsevat ohjelmistokehityksen osa-alueet rautapuolen kuitukytkimistä ja levyjärjestelmästä käyttöjärjestelmiin sekä ohjelmointiin. Myös moninaisten ongelmien hahmottaminen ja selvittäminen on laajan kokonaisosaamisen myötä huomattavasti helpompaa.

Pystymme siis tarjoamaan asiakkaillemme koko paletin asiakastukeen asti pienestä koostamme huolimatta. Näitä taitoja olemme kartuttaneet vuosituhannen alun konsultointiprojekteista tähän päivään asti, eikä pyrkimyksenä ole hidastaa tahtia tulevaisuudessakaan.