Itseilmoittautuminen

Asiakas voi ilmoittautua saapuneeksi varatulle ajalle toimipisteeseen sijoitetulla Vihta-itseilmoittautumisautomaatilla. Näyttämällä esimerkiksi Kela- tai ajokorttia automaatilla, tai syöttämällä henkilötunnus käsin, asiakkaalle tulostetaan vuoronumero, jolla hänet kutsutaan sisään varatulle ajalle. Samalla ammattilaiset näkevät omilta päätelaitteiltaan, kuka on saapunut odotustilaan ja voidaan kutsua sisään.

Ilmoittautuminen jonoon

Asiakkaille, jotka eivät ole etukäteen varanneet aikaa, voidaan tarjota mahdollisuus ilmoittautua vuoronumerojonoon tai -jonoihin Vihta-itseilmoittautumisautomaatilla. Jonoon voi ilmoittuautua näyttämällä esimerkiksi Kela- tai ajokorttia, tai ilman tunnistautumista. Ammattilaiset näkevät omilta päätelaitteiltaan jonoilmoittautumiset ja voivat kutsua asiakkaita sisään.
Itseilmoittautuminen