Tietoturva


Vihta-ajanvarauksessa varaus- ja asiakastiedot ovat varmassa tallessa. Täytämme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Vihta-ajanvarauksen kehittämisessä tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Palvelun eri komponentit, kuten julkinen asiakastaso sekä käyttäjä- ja ylläpitotaso ovat eriytetty omiin virtuaalipalvelimiin. Palvelimia valvotaan ja monitoroidaan omassa konesalissamme automaattisesti 24/7.

Palvelinpuolella on käytössä aina uusin Red Hat Linux -käyttöjärjestelmä, Secure Linux -laajennus ja palomuuripalvelu, joilla rajoitamme palvelimilla käytössä olevat ohjelmat ja niiden käyttämät portit tarkasti.